Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 800 đồng/lít, điêzen giảm 700 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng giảm 700 đồng/lít; giá bán buôn mazut No2B (3S, 3,5S và 380) giảm 650 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx