Công văn Số: 1276/CBLS-SXD-STC ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 08 năm 2016.

Đối với công trình ngoài khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình, mức giá được tính thêm hệ số khu vực tại các quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình: số 593/QĐ-UBND ngày 14/03/2007 về việc phê duyệt hệ số đất san lấp mặt bằng và hệ số giá một số VLXD tính bình quân đến cụm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/file/yi93jn...toanf1.com.pdf