Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 22.12.2014; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...4/default.aspx