Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 06.01.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...5/default.aspx