Công văn Số: 3727/CBLS-SXD-STC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 9 năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng v/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Văn bản số 10152/UBND-KT ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mức Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Mức giá trên là giá bán tại các cửa hàng khu vực trung tâm các huyện, Thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hòa. Bảng giá để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình. Giá bán tại nơi sản xuất, khai thác là giá bán trên phương tiện vận chuyển của bên mua.

http://www.mediafire.com/file/rruw82...toanf1.com.pdf