Công văn Số: 08/CBG-SXD ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Sở Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng.

Công bố giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn các quận, huyện - TP. Hải Phòng theo thông tin từ báo cáo kết quả khảo sát của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình và bảng giá vật liệu xây dựng tổng hợp tháng 7/2016 do UBND các quận, huyện cung cấp

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/file/l41y5o...toanf1.com.pdf