Công văn Số: 06/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 từ ngày 01/07/2016 đến ngày 31/07/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.
Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

http://www.mediafire.com/file/buoh99...toanf1.com.pdf