Hà Nội, ngày 13.8.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 17 giờ 00 ngày 13 tháng 8 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx