Công văn Số: 786/CBLS/XD- TC ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

http://www.mediafire.com/file/jy1a1g...toanf1.com.pdf