Hà Nội, ngày 28.8.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 18 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx