Hà Nội, ngày 11.11.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giảm giá xăng dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 18 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx