Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng sinh học E5 RON 92 từ 15 giờ 00 ngày 05.02.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...5-02-2015.html