Hà Nội, ngày 28.12.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 18 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx