Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 2.900 đồng/lít; điêzen tăng 3.550 đồng/lít; dầu hoả tăng 3.100 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 2.110 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_2_nam_2011/