Công bố giá vật liệu quý II/2014 kèm theo quyết định số 484/CBLS-STC-SXD ngày 20/5/2014
http://www.mediafire.com/view/lw4gyd...I_nam_2014.pdf