Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 2.000 đồng/lít; điêzen tăng 2.800 đồng/lít; dầu hoả tăng 2.600 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 2.000 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_3_nam_2011/