Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quý 1 năm 2015 số 01/2015/CBGVL-LS ngày 12/01/2015 của liên sở XD -TC:

http://www.mediafire.com/view/80v08b...toanf1.com.pdf