Công bố giá vật liệu xây dựng Gia Lai quý 1 năm 2014 số 01/CBGVL-LS ngày 10/1/2014 của liên Sở XD - TC Gia Lai:

http://www.mediafire.com/view/ne3531...toanf1.com.pdf

Công bố đính chính:

http://www.mediafire.com/view/dp837b...toanf1.com.pdf