Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại điêzen giảm 400 đồng/lít; dầu hoả dân dụng giảm 300 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...g_10_nam_2011/