Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán mặt hàng dầu madút; theo đó, giá bán buôn các loại dầu madút tăng 400 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_01_nam_2010