Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 450 đồng/lít; điezel tăng 300 đồng/lít; dầu hoả tăng 300 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S tăng 400 đồng/kg và 3,5S tăng 300 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...u_dai_dot_3_ch