Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng; theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 590 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_02_nam_2010