Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quý III năm 2014 kèm theo thông báo số 2067/CB-LS ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Liên sở Tài Chính Xây Dựng UBND Tỉnh Quảng Nam.
http://www.mediafire.com/view/66q1h5...toanf1.com.pdf