Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010 - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng giảm 500 đồng/lít; theo đó, giá bán lẻ xăng không chì RON 95 là 16.990 đồng/lít và xăng không chì RON 92 là 16.490 đồng/lít; mức giá mới có hiệu lực từ 21h00 ngày 27 tháng 5 năm 2010.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_5_nam_2010