Công văn Số: 870/CBLS/XD- TC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

http://www.mediafire.com/file/xxj60x...toanf1.com.PDF