Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Sơn La ban hành theo công bố số 721/CBGVLXD-SXD ngày 30/6/2014 của Sở Xây Dựng, UBND tỉnh Sơn La.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/view/9ep2l1...toanf1.com.pdf