Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 410 đồng/lít; điezen tăng 350 đồng/lít; dầu hoả tăng 400 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 190 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_8_nam_2010