Công văn Số: 94/SXD-KTVLXD ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk.
Sở xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2/2017 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.
Đối với các loại vật liệu chưa được công bố thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

http://www.mediafire.com/file/xx0t21...toanf1.com.pdf