Công văn Số: 22/QĐ- SXD ngày 2 tháng 02 năm 2017 của Sở Xây Dựng Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12 và quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
http://www.mediafire.com/file/jslcc3...toanf1.com.pdf