BỘ TÀI CHÍNH ban hành thông tư số: 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
Mời các bạn tham khảo chi tiết văn bản tại :
*Định dạng pdf:
http://www.mediafire.com/view/u2d6iw...toanf1.com.pdf
*Định dang Word:
http://www.mediafire.com/view/9527ow...toanf1.com.doc