Công văn Số: 01/CB-LS ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Hà Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Các bảng giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp trong vòng bán kính 5km kể từ trung tâm Huyện, Thành Phố.

http://www.mediafire.com/file/o8cr5g...toanf1.com.pdf