Ngày 09/02/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 688/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Video chia sẻ:

1. Quyết định số 688/QĐ-UBND thì các công trình làm tại HN có bắt buộc áp dụng ko? Hay áp dụng theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD cũng được?

2. Xác định đơn giá nhân công các bậc thợ (7 bậc) theo Quyết định số 688/QĐ-UBND như thế nào?


Người trình bày: Vũ Ngọc Phương
Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng