Công bố số: 2804 /CBGVL-LS ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 10 năm 2014.
http://www.mediafire.com/view/0003q8...TOANF1.COM.pdf