Công bố số: 3200 /CBGVL-LS ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 11 năm 2014.
http://www.mediafire.com/view/p6u951...TOANF1.COM.pdf