Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.3.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...11-3-2015.html