Mức giá một số vật tư, VLXD quý II năm 2014 tại địa bàn thành phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang ban hành theo thông báo số 23/TB-LS ngày 17/7/2014 của Liên Sở Tài Chính Xây Dựng UBND tỉnh Hà Giang.
http://www.mediafire.com/view/3qumdd...toanf1.com.pdf