Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu hỏa và mazút từ 15 giờ 00 ngày 26.3.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...26-3-2015.html