Công văn Số: 799/CBLS-SXD-STC ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=0B7...1ZTMUItN01ESlk