Công văn Số: 04/SXD-KTVL ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán ra tại các cửa hàng của trung tâm thành phố Sóc Trăng, các nhà cung cấp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình.
Giá vật liệu là một trong những giá để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

https://drive.google.com/open?id=0B7...HE4MW9CeE9Mam8