Công văn Số: 05/LS-XD-TC ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Tiền Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình xây lắp.
http://www.mediafire.com/view/k97ekk...toanf1.com.pdf