Công văn số: 93/CB-XD ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá giá vật liệu dịch vụ công ích thời điểm tháng 3 năm 2017, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Mức giá vật liệu xây dựng theo Công bố là mức giá được lấy theo giá trung bình phổ biến trong tháng của từng loại vật liệu có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách tại nơi bán tập trung hoặc các nơi sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh ( chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình).
https://drive.google.com/open?id=0B7...VlkcjBiRFJWeW8