Văn bản 666/HD-SXD-QLHĐXD ngày 30/06/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo công văn số 887/BXD-KTXD:

http://www.mediafire.com/view/h2071q...toanf1.com.pdf