Mọi thắc mắc hoặc muốn mua phần mềm f1 với giá khuyến mại xin liên hệ

*link facebook: https://www.facebook.com/dutoanf1trungduc
* sdt/zalo : 0356257604 / mrĐức
* email: hoangducf111@gmail.com
BƯỚC 1. cập nhập dữ liệu

Chọn tỉnh Đắk Nông sau đó vào trợ giúp chọn cập nhập dữ liệu.

Name: bước 1 (2).png
Views: 722
Size: 75.1 KB

Sau đó chọn cập nhập tất cả dự liệu .

Name: bước 2 (2).jpg
Views: 707
Size: 14.3 KB

BƯỚC 2 .chọn vùng muốn làm .

vào chọn đơn giá

Name: bước 3 (2).png
Views: 704
Size: 63.2 KB

sau đó chọn vùng muốn làm .ví du ở đây tôi muốn làm vùng 4 thì t sẽ tích vào vùng 4
và bỏ chọn vùng 3 rồi chọn đồng ý

Name: bước 4 (2).jpg
Views: 701
Size: 59.9 KB

BƯỚC 3 nhập mã hiệu công tác cùng khối lượng

gõ mã hiệu công tác vào cột mã hiệu công tác hoặc có thể tìm theo tên không dấu ở cột mã hiệu công tác sau đó tích đồng ý

Name: bước 5 (2).jpg
Views: 697
Size: 59.0 KB

Tiếp theo nhập khối lượng công việc vào cột khối lượng toàn bộ hoặc nhập phép tính khối lượng ở cột danh mục công tác

Name: bước 6 (2).png
Views: 694
Size: 105.0 KB

BƯỚC 4 nhập giá thông báo vật liệu

Sang bảng vật liệu chuột phải chọn lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Name: bước 7 (2).png
Views: 693
Size: 158.2 KB

Sau đó chọn giá thông báo của vùng muốn mua vật liệu và chọn lắp giá chi tiết. hoặc có thể chọn giá cao nhất giá thấp nhật hoặc giá trung bình bên cạnh lắp giá chi tiết

Name: bước 8 (2).jpg
Views: 692
Size: 39.1 KB

Tiếp theo chọn vật liệu và chọn đồng ý
CHÚ Ý . nếu vật liệu có 1 nhà cung cấp phần mềm sẽ tự động chọn cho bạn nếu vật liệu có nhiều nhà cung cấp bạn có thể chọn theo giá vật liệu hoặc nhà cung cấp


Name: bước 9 (2).jpg
Views: 687
Size: 43.9 KB

BƯỚC 5 nhập giá nhân công

Sang bảng giá nhân công chọn bảng giá hiện tại

Name: bước 10 (2).jpg
Views: 686
Size: 14.2 KB

BƯỚC 6 nhập giá máy thi công

Sang bảng máy thi công chọn bù giá ca máy

Name: bước 11 (2).jpg
Views: 685
Size: 13.0 KB

Tiếp theo lắp giá nhiên liệu chuột trái vào bảng nhiên liệu chọn lắp giá . phần mềm sẽ tự động chọn giá nhiên liệu mới nhất
bạn chỉ cần chọn đồng ý

Name: bước 12 (3).jpg
Views: 688
Size: 63.8 KB

sau đó chọn lắp giá điện tương tự như giá nhiên liệu dầu

Name: bước 13 (2).jpg
Views: 683
Size: 35.7 KB

sau đó chọn áp giá bù giá

Name: bước 14 (2).jpg
Views: 689
Size: 12.8 KB

BƯỚC 7 Tính đơn giá trực tiếp cho VL NC MÁY

sang bảng công trình chọn Tính đơn giá trực tiếp cho VL NC MÁY ở bên phải phía dưới màn hình

Name: bước 15 (2).png
Views: 686
Size: 89.2 KB

sau đó chọn có làm theo mẫu và làm theo hướng dẫn

Name: bước 16 (2).png
Views: 665
Size: 92.5 KB


Mọi thắc mắc hoặc muốn mua phần mềm f1 với giá khuyến mại xin liên hệ
* địa chỉ:
*link facebook: https://www.facebook.com/dutoanf1trungduc
* sdt/zalo : 0356257604 / mrĐức
* email: hoangducf111@gmail.com